Gulden, een update op ontwikkelingen

Gulden, een update op ontwikkelingen

Deze week bracht het Gulden development-team een kleine update naar buiten van de roadmap. Deze is nu weer helemaal bijgewerkt met reeds aangekondigde en nieuwe projecten. En het moet gezegd, de plannen voor Gulden zijn ambitieus! Maar niet alleen de roadmap zelf is aangepast, ook de site is in een nieuw jasje gehesen. Het is nu ook voor nieuwkomers in een oogopslag duidelijk hoe Gulden zich verhoudt tot Bitcoin, de munt waar Gulden meestal mee vergeleken wordt.

Op de roadmap staan uiteraard de reeds bekende projecten zoals de aanstaande PoW2 en Segsig updates. Deze updates bestaan echter uit een aantal kleine stappen. Elke stap is daarbij een voorbereiding op de volgende zodat het Gulden netwerk, de miners en gebruikers elk op het juiste moment kunnen upgraden.

Waar mensen misschien nog niet van gehoord hebben is Sonic en Alias.

Sonic

Als men nu voor de eerste keer de (desktop) app c.q. wallet installeert vindt er een synchronisatie plaats met de blockchain. Deze is bij Gulden circa 600 MB groot. Dit is klein in vergelijk met Bitcoin’s 119 GB. Zo’n eerste synchronisatie duurt desondanks een aantal uur. Middels Sonic poogt men ook dit probleem bij Gulden op te lossen. Het streven is daarbij dat je binnen een paar minuten met Gulden aan de slag moet kunnen. Echter zal bij deze eerste aanpak, zoals Sonic nu op de roadmap staat, er naar een tijdsbestek van maximaal een uur gestreeft worden.

Alias

Dit project is weliswaar ook nieuw op de roadmap, maar het is een publiek geheim dat Rijk en het development-team dit al langere tijd op hun to-do lijstje hebben staan. Officieel is er nog niet veel over bekend, echter kan ik me zo voortellen dat dit de lange wallet-adressen omhelst. Het is gewoon niet handig als je geld naar iemand wilt overmaken dat je te maken krijgt met lange cijfer-en letterreeksen. Net zoals een IBAN nummer feitelijk super onhandig is. Dat deze reeksen te vervangen zijn door iets simpelers zien we bijvoorbeeld bij internet IP-adressen. Deze kan omgezet worden in een makkelijker te onthouden URL als GuldenBites.nl bijvoorbeeld. Hoe de uiteindelijke oplossing wordt die het Gulden team voor ogen heeft is nog gissen, maar gezien hun innovatieve geesten verwacht ik hier veel van. Het zou Gulden weer een stapje laagdrempeliger maken.

Voorbij de roadmap

Waar wil Gulden uiteindelijk naartoe? Kan het daadwerkelijk een alternatief zijn voor de Euro?

Een ding is helder, het Gulden team heeft een duidelijke visie welk met militaire precisie wordt doorgevoerd. Stap voor stap wordt er aan deze digitale geld revolutie gewerkt. In feite zou men met Gulden alles moeten kunnen wat je nu ook met de Euro kunt. Dus inderdaad rente vangen op je rekening, wat straks kan met het Witness programma welk op korte termijn met PoW2 zijn intrede doet.

Maar ook gewoon overal kunnen betalen waar je nu kunt pinnen! Geen idee nog hoe dat mogelijk gemaakt gaat worden, want dat zou ergens betekenen dat je een Gulden pinpas moet hebben. Het zou echter wel werelds zijn! Stel je voor, overal te kunnen betalen rechtstreeks vanuit je Gulden rekening.

Digitaal geld gaat echter verder waar normaliter fiat geld ophoudt. Er zijn nieuwe paden te ontdekken, mogelijkheden te over. Denk alleen maar aan programmeerbaar geld: bijv. Guldens die alleen aan bepaalde doelen mogen worden besteed of Guldens die vrij komen na een voltooide taak. Of slimme Guldens, die kunnen ‘samenwerken’ met bedrijven, bijv. koppeling met abonnementen, verzekeringen, hypotheek, huur, enz.

Conclusie

Gulden is een relatief klein muntje op het werldtoneel, nu nog druk bezig zich te ontplooien. Maar onderschat het team erachter niet. Nu al is Gulden op technologisch gebied een van de meest vooruitstrevendste munten. Het leert van de fouten van de grote bekende cryptocoins, heeft een visie en zet nu alle mogelijk stappen om straks de wereld te gaan veroveren met innovatieve oplossingen.

Lees ook dit artikel: zit er meer in het vat?

Reageren is niet mogelijk.